• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 19 Δεκεμβρίου 2010, 00:54

    Η παράγραφος 2α δίνει την δυνατότητα σε μονάδες χαμηλής όχλησης να εκσυγχρονίζονται χωρίς κανέναν έλεγχο με μόνο προϋπόθεση την μη αλλαγή του βαθμού όχλησης. Δηλαδή παραδείγματος χάρη ένα εργοστάσιο με νομίμως εγκατεστημένη ισχύ 23,00 kw θα μπορούσε να εκσυγχρονιστεί στα 150 kw και περισσότερο χωρίς κανέναν έλεγχο τηρώντας τους ίδιους αρχικούς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους. Το γεγονός ότι μια μονάδα κατατάσσεται στην χαμηλή όχληση δεν σημαίνει από μόνο του ότι δεν οχλεί ή ότι δεν πρέπει να αναπροσαρμόζει τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος βάσει των εκάστοτε συνθηκών λειτουργίας της. Προτείνω να καταργηθεί το δεύτερο μέρος της παραγράφου 2α και να ισχύουν και για τις μονάδας χαμηλής όχλησης τα αναγραφόμενα στην παράγραφο β.