• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΣΣΗΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2010, 10:13

    ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ: Υπάρχει κενό σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των ΜΧΑ (μη ρητή πρόβλεψη στη σχετική ΥΑ), με αποτέλεσμα, σε άλλες περιπτώσεις να επιβάλλονται όροι και σε άλλες να δίδονται απαλλαγές, κατά παράβαση του συνταγματικού τεκμηρίου υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος ("εν μφιβολία, επιλέγεται η ασφαλέστερη προς το περιβάλλον λύση", επομένως η ένταξη σε καθεστώς αδειοδότησης). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Σερρών, όπου από τη μια ΜΧΑ απαιτήθηκαν Μελέτη, άδεια και Υποδομές (συνολικό κόστος 127.000 Ευρώ) και η άλλη απαλλάχθηκε, με αποτέλεσμα να απορρίπτει τα λύματά της ανεπεξέργαστα σε παρακείμενο χείμαρρο. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ.