• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2010, 16:15

    Έπί της παρ.4 Κρίνεται λογικό να είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση μονάδων χαμηλής όχλησης όχι μόνο σε υφιστάμενα βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτίρια αλλά και σε υπό ανέγερση βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί η κατά το νόμο προβλεπόμενη οικοδομική άδεια κατά τη δημοσίευση του παρόντος