• Πέραν της διαφωνίας για την κατάταξη των δραστηριοτήτων σε χαμηλής μέσης και υψηλής όχλησης , που πιθανόν η κατάταξη να αναθεωρηθεί με βάσει κάποια ασαφή και υποκειμενικά κριτήρια, για να αντιμετωπισθούν οι παρενέργειες γίνεται αναφορά: -Σε κοινές Υπουργικές Αποφάσεις -Σε αποφάσεις Επιτροπών και Γενικού Γραμματέα κλπ. ή και πιθανόν σε αποφάσεις Περιφερειακών Συμβουλίων που θα ορίσει το ΥΠΕΚΑ. Δεν είναι νωπές οι μνήμες μας ακόμη όταν για την υπογραφή και μόνο μιας ΚΥΑ για την ανανέωση Ε.Π.Ο. από δύο συναρμόδιους Υπουργούς απαιτείτο διάστημα 12 μηνών ή παραπάνω? Το σχέδιο Νόμουότι είναι εμφανές προσπαθεί να δώσει λύση μάλλον για τις "χαμηλής όχλησης" μονάδες, για τις υπόλοιπες τι γίνεται?