• Σχόλιο του χρήστη 'Στάθης Κουρνιώτης' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 10:56

    Στην παράγρ. 3 θα πρέπει να οριστεί με αντικειμενικά κριτήρια ο όρος "ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη". Διαφορετικά δημιουργείτε ένα μεγάλο παράθυρο από το οποίο θα μπορεί να αδειοδοτείται οποιαδήποτε "δημόσια" δραστηριότητα, υποτίθεται προσωρινά αλλά με άπειρες "παρατάσεις" του προσωρινού χαρακτήρα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τα άπειρα εργοτάξια δημοσίων έργων που δεν τηρούν κανένα περιβαλλοντικό όρο δεδομένου ότι υπηρετούν την δημιουργία ενός έργου με "ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη"