• Σχόλιο του χρήστη 'Θεοδωρος Σταυρακας' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 13:34

    Για τα χαμηλης όχλησης μια απλή ΠΠΕ χωρίς συναρμοδιότητες και έγκριση από τον καλλικρατικό δήμο πλέον ο οποίος μπορεί ο ίδιος να θέτει ερωτήματα π.χ στο δασαρχείο ή στην αρχαιολογία ή όπου αλλού και όχι να στέλνουν τον ιδιώτη να πάρει εγκρίση από όλες τις υπηρεσίες. σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολιές από έναν δήμο μπορεί να θέτει ο ίδιοσ ερώτημα προς μια συναρμόδια σήμερα αρχή. Ετσι αποφεύγετε τόσο η ταλαιπωρεία του ποίτη όσο και η πιθανότητα να ζητηθούν χρήματα από κάποιον από τους υπαλλήλους