• Να επαναξετασθεί το άρθρο 15 σχετικά με τις αιτήσεις των ΒΕΠΕ που υποβλήθηκαν μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου. Δεν είναι δυνατόν σε περίοδο κρίσης να μην εξετασθούν η ήδη υποβληθείσες αιτήσεις και να χρειάζεται να υποβληθούν νέες αιτήσεις. ΣΒΑΠ