• Σχόλιο του χρήστη 'Στάθης Κουρνιώτης' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:35

    Η πρόβλεψη της παραγράφου 4 να μπορεί μια επιχείρηση ή ομάδα ομοειδών επιχειρήσεων να ζητήσει αλλαγή της κατάταξής της θα δημιουργήσει προβλήματα: (α) αθέμιτου ανταγωνισμού για όσες ομοειδείς επιχειρήσεις δεν βρίσκονται στην ίδια περιοχή (β) συγκέντρωση επιχειρήσεων σε περιοχή όπου έχει επιτευχθεί αλλαγή της κατάταξης (γ) διαπλοκή μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και των αρμόδιων αρχών Αν θέλετε μια δυναμική κατάταξη, αυτό μπορεί να γίνει με την πρόβλεψη π.χ. να αλλάζει η κατάταξη όταν η εγκατάσταση βρίσκεται εντος ΒΕΠΕ, όπου ο φορέας της ΒΕΠΕ μπορεί να εγγυηθεί την ύπαρξη περιβαλλοντικών υποδομών Σχετικά με την παράγραφο 5, η διαδικασία της ταξινόμησης με βάση τη συνάφεια θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός εκ των προτέρων ορισμένου χρονοδιαγράμματος.