• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡ/ΚΗΣ' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 19:31

    Θα ήθελα να επισημάνω ότι η εγκατάσταση δραστηριοτήτων η οποία αναφέρεται στην παρ.4 θα πρέπει περιλαμβάνει και τμήματα κτιρίων τα οποία προήλθαν από επεκτάσεις μονάδων που λειτουργούσαν νόμιμα κατά το παρελθόν και δεν εφοδιάστηκαν ποτέ με άδεια λειτουργίας για τα τμήματα αυτά.