• Σχόλιο του χρήστη 'Αννα Παπαδημου' | 22 Δεκεμβρίου 2010, 22:52

    Η απαίτηση για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας από τον Υπουργό είναι πολύ γραφειοκρατική. Γιατί απαιτείται; Εάν διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ένα ελάχιστο περιεχόμενο αυτού, στη συνεχεια θα μπορούσε απλά κάθε νεότερος κανονισμός να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για να έχει ισχύ και συνεπώς με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίζεται η διαφάνεια προς καθε ενδιαφερόμενο.