• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Μπαλτάς' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 00:55

    Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός Σχόλια – προτάσεις: 1)Παράγραφος 1: Στις ενέργειες των φορέων διοίκησης και διαχείρισης θα πρέπει να προστεθούν και αυτές που αφορούν σε αναπτυξιακές κατευθύνσεις προώθησης των κοινών στόχων των επιχειρήσεων π.χ. κοινό marketing, προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, δικτύωση, αξιοποίηση των κοινωφελών υποδομών του ΕΠ για τη δημιουργία εσόδων (ΣΔΙΤ κ.λπ.). 2)Παράγραφος 3: Οι σχέσεις ΕΑΝΕΠ – ΕΔΕΠ και ΟΤΑ πρέπει να ρυθμιστούν με καθαρό τρόπο. Έτσι οι ΕΑΝΕΠ – ΕΔΕΠ πρέπει να έχουν το δικαίωμα στο πλαίσιο της ανάπτυξης των κοινών στόχων των επιχειρήσεων να αναθέτουν με ανταγωνιστικές διαδικασίες τις υπηρεσίες καθαριότητας, συντήρησης κ.λπ. και όχι αυτό να συνιστά μονοπωλιακό δικαίωμα των ΟΤΑ. Αντιστοίχως πρέπει να ρυθμιστούν θέματα τελών και οικονομικών υποχρεώσεων των ΕΑΝΕΠ – ΕΔΕΠ προς τους ΟΤΑ για την ενίσχυση της κοινωνίας της πόλης που φιλοξενεί ένα ΕΠ όχι όμως σε συνάρτηση με την μονοσήμαντα δεδομένη υποχρέωση των ΕΑΝΕΠ – ΕΔΕΠ να υπόκεινται σε δεσμευτικούς όρους των ΟΤΑ όσον αφορά τις υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ. 3)Προσθήκη παραγράφου 6 – Μετατροπή της υπάρχουσας παρ. 6 σε 7: «6. Με την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής εφαρμόζεται ταυτόχρονα αντικειμενικό σύστημα αξιών. Κατά τη διαδικασία του προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών ενός νέου Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ) λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό επενδεδυμένο κόστος (π.χ. αξία αγροτικής γης πριν τη δημιουργία ΕΠ και κόστος έργων υποδομής). Η συμμετοχή – γνώμη της ΕΑΝΕΠ – ΕΔΕΠ (στη διαδικασία προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών) είναι υποχρεωτική.»