• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΕΠΕ ΤΟΥ Ν. 2545/1997 ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ: ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΒΙΟΠΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 12:15

    1. Από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 58 προτείνεται να αντικατασταθεί η λέξη "αυτόν" με τη λέξη "αυτήν", ούτως ώστε το εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής: "Η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τον οικείο ΟΤΑ Α΄ βαθμού με βάση τις οποίες μέρος ή το σύνολο των ως άνω υπηρεσιών να ανατίθεται σε αυτήν με μεταβίβαση ανάλογου μέρους των δημοτικών τελών." 2. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 58 προτείνεται να αντικατασταθεί η λέξη "ανάλογη" με τη λέξη "οικιακή", ούτως ώστε το εδάφιο να αναδιατυπωθεί ως εξής: "Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση δημοτικών τελών ανά τ.μ. στεγασμένης επιφανείας για τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση χρέωση για την αντίστοιχη εκτός του Επιχειρηματικού Πάρκου οικιακή χρήση".