• Οσον αφορά το άρθρο 15, θεωρούμε ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι ρεαλιστική. Συγκεκριμένα άν ένας φορέας έχει ξεκινήσει με πλήθος δυσκολιών την δημιουργία μιας ΒΕΠΕ και έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις δεν είναι δίκαιο να ξεκινήσει εξ αρχής τη διαδικασία. Συνιστά πέραν της χρονικής καθυστέρησης και του κόστους παράγοντα αβεβαιότητας , αφού τα Δημοτικά Συμβούλιο κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν γνώμη λόγω νέων ισορροπιών. Δεν μπορούμε να δούμε κάποιο πλεονέκτημα με το τρόπο που διατυπώθηκε.