• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Βασιλείου' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 17:28

    Σε ότι αφορά την εγκατάσταση δραστηριοτήτων σε υφιστάμενα βιοτεχνικά κτίρια θεωρώ δίκαιο να συμπεριληφθούν και τα υπό ανέγερση κτίρια για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης από την αδειοδοτούσα αρχή αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδομικές εργασίες σε αυτά