• Η διατύπωση της παραγράφου 15 δεν συνάδει με την εισήγηση του Υπουργού για απλοποίηση των διαδικασιών προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να γίνει σαφές για τις περιπτώσεις που είναι σε προχωρημένο στάδιο έγκρισης ως ΒΕΠΕ , η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με το Νόμο που καταργείται. Τι χρησιμότητα θα είχε αν πχ οι Υπηρεσίες και Φορείς έχουν ήδη γνωμοδοτήσει να κληθούν να επαναδιατυπώσουν την άποψή τους. Δεν αποτελεί απώλεια χρόνου, κόστους και προσπάθειας η επανάληψη της διαδικασίας μάλιστα σε Φορείς όπως οι Δήμοι που δεν έχουν εμπειρία του θέματος και έχουν αποδείξει στη πράξη ότι είναι αξιωματικά αρνητικοί. Το χειρότερο δεν μπορούμε να δούμε κάποιο όφελος για το περιβάλλον με την επανάληψη της διαδικασίας.