• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 20:12

    Στην παράγραφο 10 να αναφέρεται ρητά ότι αφορά και στις δραστηριότητες που κατά το χρόνο ίδρυσης τους απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αλλά δεν είχαν εφοδιαστεί με στο σχετικό απαλλαχτικό, και αυτό επειδή ήδη έχουν δημιουργεί παρερμηνείες σε διάφορες Δ/νσης Ανάπτυξης με την υφιστάμενη σχετική παράγραφο του Ν.3325/05.