• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 23:33

    Κατά την εφαρμογή της 2ης Παραγράφου, αναφέρεται, ότι η διενέργεια των εξετάσεων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο, μέχρι την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ της παρ.3 του άρθρου 5. Θα βρίσκεται σε ισχύ για το διάστημα αυτό ,και η Αριθμ .Φ.Γ.Θ ./Οικ 4901/311 ΚΥΑ ΦΕΚ Β 364 21-03-2002 που αναφέρεται στον καθορισμό και κατανομή εξέταστρων και πώς; Μήπως θα πρέπει να υπάρξει κάποια επικαιροποιημένη εγκύκλιος για τον τρόπο ορισμού – λειτουργίας αυτών των επιτροπών και την αποζημίωσή τους με τα νέα δεδομένα των Περιφερειών;