• Σχόλιο του χρήστη 'HellasCert' | 24 Δεκεμβρίου 2010, 00:02

    Δεδομένης της αυξημένης βαρύτητας που προσδίδεται από το σχέδιο νόμου σε θέματα ποιότητας και των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται σε διαπιστευμένους επιθεωρητές και φορείς πιστοποίησης, στη σύνθεση της Επιτροπής εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών να προστεθούν εκπρόσωποι: • της «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ» • της «Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου»