• Σχόλιο του χρήστη 'Thomas' | 23 Σεπτεμβρίου 2012, 08:51

    Στη δημιουργία νέου πρατηρίου / πωλητή να είναι υποχρεωτική αυτοματοποιημένη ενημέρωση για τις αλλαγές των τιμών. Σχεδίαση για αποκλειστική αυτοματοποίηση της διαδικασίας μετά από 2(?) χρόνια. Να υπάρχει για τους παλιούς η δυνατότητα και τηλεφωνικής ενημέρωσης με κωδικό κλπ για ασφάλεια. Έλεγχος της ενημέρωσης και υποχρέωση της υπηρεσίας για διερεύνηση του γιατί δεν έγινε και εξασφάλιση των βημάτων που πρέπει να γίνουν για να μη συμβαίνει.