• ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προτείνεται ο διαχωρισμός να γίνεται μεταξύ φιαλών ίσων ή μικρότερων των 15 κιλών και μεγαλύτερων των 15 κιλών, καθόσον, στην αγορά του εμφιαλωμένου υγραερίου, τα συνήθη μεγέθη φιαλών είναι 10, 13, 15, 20 και 25 κιλά. Έτσι, είναι σωστότερο να εντάσσονται σε μία κατηγορία οι φιάλες μέχρι 15 κιλά και σε άλλη οι φιάλες 20 και 25 κιλών.