• Σχόλιο του χρήστη 'Ξενοφων Γ. Κοζαρης' | 12 Μαρτίου 2016, 21:32

    Επισημαίνεται ότι πρέπει να καταργηθούν οι διατάξεις περί δάνειας τεχνικής και επαγγελματικής καταλληλότητας (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων π.χ. η περίπτωση πιστοποιημένων εργαστηρίων). Με το δεδομένο ότι το 90% του συνόλου των γραφειων, δηλ. ο οιοσδήποτε (όχι «εκλεκτός») Μελετητής ή Γραφείο μελετών, τα τελευταία 10 έτη, είναι ζήτημα να έχει αναλάβει 5 το πολύ μελέτες δημοσίου, είναι προφανές ότι πρέπει να καταργηθούν φωτογραφικές διατάξεις για ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που συχνά την πληρούν 1 ή 2 μελετητικά σχήματα στην χώρα(του τύπου 5 σχετικές μελέτες την τελευταία 5ετία), διότι εξαφανίζουν κάθε έννοια ανταγωνισμού και πολλές φορές είναι και εις βάρος της ποιότητας της μελέτης. Στις περιπτώσεις που –πραγματικά- απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να ζητείται η ελάχιστη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (π.χ. να απαιτείται 1 έως 2 αντίστοιχες μελέτες, ώστε να αποδεικνύεται η ζητούμενη ελάχιστη εμπειρία του Υποψήφιου), ενω ο χρόνος προσμέτρησής της να είναι τουλαχιστον η 15 ετία (αν και σε ένα γραφείο με λειτουργία 30 ή 40 ετών τι νόημα έχει αυτός ο περιορισμός;)