• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Ροβολής' | 17 Μαρτίου 2016, 09:38

    Τι σημαίνει ο όρος "στάδιο" μελέτης; Τι ισχύει για την καταβολή αμοιβής σε μελέτες που δεν έχουν στάδια (όπως είναι οι γεωτεχνικές έρευνες); Θα πρέπει να προβλεφθεί τρόπος καταβολής αμοιβής ανεξάρτητος από στάδια.