• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ' | 17 Μαρτίου 2016, 19:54

    Στην παράγραφο 2, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί: Α) Ο όρος "επιχειρισιακές μονάδες" και πότε αυτές χαρακτηρίζονται ως "χωριστές" Β) Τα κριτήρια που τις καθιστούν "ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τις διαδικασίες ανάθεσης"