• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Λαϊνη' | 24 Μαρτίου 2016, 10:47

    Είναι δυνατό να τεθεί και θέμα "δωρεάς" ,από τον κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε μέσα από τις δημόσιες συμβάσεις να προκύπτει όφελος του δημοσίου προκειμένου να αποφεύγονται οι τυχόν προσωπικές δωρεές στους δημόσιους λειτουργούς ;;