• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 27 Μαρτίου 2016, 21:46

    Βοηθάει τους δήμους για απ΄ευθείας αναθέσεις μέσω των προγραμματικών συμβάσεων. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου θα κάνουν απευθείας αναθέσεις όπως έκαναν μέχρι σήμερα. Όσοι φορείς του δημοσίου δεν έχουν τέτοια νομικά πρόσωπα θα τα δημιουργήσουν. Οι εξαιρέσεις οδηγούν σε κατατμήσεις, απευθείας αναθέσεις, σπατάλη και διαφθορά. Ειδικά οι παράγραφοι 3 και 6 φωτογραφίζουν και υποδεικνύουν έμμεσους τρόπους αποφυγής του παρόντος νόμου. Εάν δεν εμπίπτουν στον παρόντα νόμο οι συμπεριλαμβανόμενοι στην παράγραφο 6, καλύτερα να μην ψηφιστεί. Εάν οι μεγαλύτερες εστίες διαφθοράς εξαιρεθούν γιατί να ενταχθούν όλοι οι υπόλοιποι φορεις? Το τέλος της περιπτώσεως 6 θέλει μια καλύτερη διατύπωση.