• Άρθρο 12, παρ. 6: Διαφωνούμε με την εξαίρεση των συμβάσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των ΚΟΙΝΣΕΠ από τους κανόνες και τις διαδικασίες του νόμου. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά την ισχύ του νόμου σε όλες τις συμβάσεις ανεξαιρέτως. Οι «καταργούμενες διατάξεις» του ν. 4281/2014 (άρθρο 199) να περαστούν αυτούσιες στον παρόντα νόμο.