• Σχόλιο του χρήστη 'TEE/TAK' | 28 Μαρτίου 2016, 12:50

    Δεν προβλέπεται αναθεώρηση (προσαύξηση) της συμβατικής αμοιβής σε περίπτωση καθυστέρησης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (όπως σε περιπτώσεις καθυστερήσεων με γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών και φορέων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση).