• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΟΥΛΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ' | 28 Μαρτίου 2016, 12:41

    Να διευκρινιστεί κατά πόσο οι συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του εν λόγω άρθρου και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις.