• Σχόλιο του χρήστη 'TEE/TAK' | 28 Μαρτίου 2016, 12:10

    Απαιτείται διευκρίνιση των αναγραφόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 174 για την προστασία του αναδόχου