• Σχόλιο του χρήστη 'Καγγελάρης Σπύρος' | 28 Μαρτίου 2016, 12:53

    199.3 Αίτηση του Αναδόχου 15 ημέρες πριν από την λήξη. Σε μιά εργασία που διαρκεί 1 μήνα (πχ υποβολή ΠΠΕ) είναι δυνατόν να γνωρίζει ο Ανάδοχος στην μέση της εργασίας ότι απαιτείται παράταση??? Να διευκρινιστεί πότε πραγματοποιείται η έγκριση από την Π.Α. Γιατί πλέον απαιτείται και για την υπέρβαση του καθαρού χρόνου η γνώμη του τεχνικού συμβουλίου??? (Το οποίο παρεπιπτόντως έχει τρείς μήνες να λειτουργήσει)