• Σχόλιο του χρήστη 'Γαλάνης Κώστας' | 16 Αυγούστου 2016, 09:22

    Άρθρο 39 Όπου αναφέρεται στο σχέδιο ο «ν…./2016» να αντικατασταθεί από «του παρόντος νόμου» Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.