• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Παυλίδης' | 17 Αυγούστου 2016, 14:42

    Αν είναι δυνατόν. Εϊστε με τα καλά σας; Μόνον κατόπιν καταγγελίας - και άρα κατόπιν θυμάτων πχ. δηλητηρίασης - θα ελέγχεται η τήρηση των στοιχειωδών κανόνων για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος; Είστε σίγουροι ότι αυτή η υποψήφια διάταξη που θέτει σε πρωτοφανή κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την υγεία των καταναλωτών κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων ευπαθών ομάδων πχ.ανηλίκων, εγγύων κλπ, δεν θα διασύρει τη χώρα, καθώς παραβιάζει το Κοινοτικό δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα; Είναι πράγματι αυτός ένας χώρος με ραγδαία ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης, αλλά πόσο μπορεί η μικροπολιτική σκοπιμότητα να τυφλώσει δημοσίους λειτουργούς που τολμούν να προτείνουν αυτό το έκτρωμα;