• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Μιχελή' | 22 Αυγούστου 2016, 14:26

    -Αναφέρεται ότι ¨Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία την ασφάλεια των τροφίμων¨ Οι έλεγχοι των απαραίτητων κτηριακών προδιαγραφών/ επάρκειας και του απαραίτητου εξοπλισμού των ΕΥΕ πριν την έναρξη λειτουργίας αυτών, είναι αυτοί που συμβάλλουν αποφασιστικά στην ασφάλεια των τροφίμων.