• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗ | Naaturefriends Greece' | 24 Αυγούστου 2016, 08:53

    4. «Κέντρα Διασκέδασης - Κινηματογράφοι», άρθρο 47: Καταργούνται τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στους Α.Ν. 445/37 (Α΄ 32), 446/37 (Α΄ 23), το Β.Δ. 15/1956 (Α΄ 123) για τα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και τους Κινηματογράφους. [Για τους 4 ανωτέρω λόγους το ν/σ αυτό δεν επιδέχεται βελτιώσεις και στο σύνολο του προτείνεται να αποσυρθεί γιατί διαπνέεται από την κατάργηση της αρχής της προφύλαξης και την αποδοχή της απόδειξης της βλαπτικότητας, που είναι αντίθετη με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος]