• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΤΚΕ - Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος' | 29 Αυγούστου 2016, 08:09

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου, η παράγραφος 8 του άρθρου 80 ν. 3463/2006 προβλέπει ότι, για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, αρμόδια Υπηρεσία είναι η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και στην δεύτερη περίπτωση, στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού. Από την διάταξη, ερμηνευτικά συνάγουμε ότι η διαδικασία στις ΠΥΤ και στα ΚΕΠ αφορά μόνο τα μπαρ, τα εστιατόρια και τα λοιπά ΚΥΕ, που λειτουργούν μέσα στα ξενοδοχεία, στα camping, στα γήπεδα γκολφ, στα ορειβατικά καταφύγια, στα αυτοκινητοδρόμια κλπ. αλλά όχι στις πολυπληθέστερες μονάδες τουριστικής διαμονής της χώρας που είναι τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (επιπλωμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, κατοικίες κλπ.), τα οποία, ως φαίνεται, θα πρέπει να ακολουθήσουν την γενική διαδικασία γνωστοποίησης και θα καταχωρούνται σε άλλο μητρώο. Θεωρούμε ότι για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του τουρισμού γενικά, πρέπει να αναπτυχθεί μία και μόνο διαδικασία γνωστοποίησης και αυτή να είναι ενώπιον των ΠΥΤ και των ΚΕΠ.