• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο' | 29 Αυγούστου 2016, 11:45

    Να διευκρινιστεί ότι η άδεια χρήσης ΚΧ και η άδεια μουσικής (που διατηρείται βάσει της πρότασης μας) δεν υπάγεται στην υπηρεσία τουρισμού