• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Ανέστης' | 21 Φεβρουαρίου 2017, 23:08

    Οι συντονιστές θα πρέπει να εφοδιαστούν, ενδεχομένως από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., εάν δεν διαθέτουν από άλλον φορέα, με ειδική ψηφιακή υπογραφή για την πιστοποίηση της μοναδικότητας του (συντονιστή) χρήστη των ηλεκτρονικών εγγράφων και την επιβεβαιωμένη υπογραφή των κλήσεων και εγγράφων που συντάσσει.