• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Ανέστης' | 22 Φεβρουαρίου 2017, 00:19

    Η προαιρετική εκπροσώπηση ή συμπαράσταση από δικηγόρο, τουλάχιστον του οφειλέτη, ενδεχομένως να αποδειχθεί προβληματική για τη διαδικασία! Θα δυσχεράνει τη συνεννόηση μεταξύ οφειλέτη, συντονιστή και πιστωτών. Σοβαρότερο δε, είναι η ασφάλεια δικαίου και της ισότητας των όπλων των συμμετεχόντων που ήδη διαθέτουν νομικούς εκπροσώπους και κατά πάσα πιθανότητα και λογική θα χρησιμοποιήσουν! Εάν παρίσταται με δικηγόρο, θα μπορεί να ρωτά ο οφειλέτης κατά τη διαδικασία και να του λύνονται οι όποιες απορίες επιτόπου χωρίς την πιθανότητα χρονοτριβής και κωλυσιεργίας. Με την υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων, η όποια επικοινωνία θα είναι ταχύτερη μεταξύ των νομικών εκπροσώπων του οφειλέτη και των υπολοίπων συμμετεχόντων και θα καταστήσει τη διαδικασία του συντονισμού και τον εξωδικαστικό μηχανισμό μια ευέλικτη και γρήγορη διαδικασία περιορίζοντας αναλογικά με το χρόνο και το κόστος που θα κληθεί να καταβάλει ο οφειλέτης. Επιπλέον ήδη υπάρχει η πρόβλεψη γραμματίου προείσπραξης για τον δικηγόρο που συμμετέχει στη διαμεσολάβηση ως υποχρεωτικό κανονικά για την παράστασή του, όπως προκύπτει από τον Κώδικα Δικηγόρων στο Παράρτημα Ι σελ 4184 του ΦΕΚ «στ) Δικαστικός συμβιβασμός – Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (Εξωδικαστική και Δικαστική Μεσολάβηση) γ) Αίτηση - Παράσταση σε Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση 150€», συνεπώς είναι μέσα στα πλαίσια του λειτουργηματος του δικηγόρου.