• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασιος Φράγκος' | 22 Φεβρουαρίου 2017, 11:31
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η προτεινόμενες εκ του νόμου αμοιβές είναι εξαιρετικά μικρές δεδομένων των απαιτούμενων εργατοωρών για την μελέτη του υλικού και την διεξαγωγή της διαδικασίας. Θα έπρεπε να είναι minimum 1000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.