• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΑΝΗ' | 22 Φεβρουαρίου 2017, 12:44

    Το ύψος της αμοιβής του συντονιστή θα πρέπει να είναι ανάλογο των ωρών απασχόλησής του αλλά και της επιτυχούς ή μη έκβασης της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Ο συντονιστής ο οποίος συντάσσει πρακτικό αποτυχίας σε πολύ αρχικό στάδιο της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Σχεδίου Νόμου δεν είναι λογικό να αμείβεται το ίδιο με το συντονιστή ο οποίος φτάνει στο τελικό στάδιο της όλης διαδικασίας συντάσσοντας το πρακτικό επιτυχούς περαίωσής της.