• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Παπαδημητρίου' | 23 Φεβρουαρίου 2017, 16:27

    Οι αμοιβες της παραγράφου 1 είναι τουλάχιστον απαξιωτικές για το έργο του συντονιστή, λαμβανομένων υπόψη του χρόνου και της εργασίας του. Όταν όμως το βάρος της πληρωμής, με βάση την παρ. 2, πέφτει ουσιαστικά μόνο στον αιτούντα/οφειλέτη, είναι αναμενόμενο οι καθοριζόμενες αμοιβές να κυμανθούν χαμηλά. Η αμοιβή κανονικά θα πρέπει να επιμερίζεται σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία και να ορίζεται ένα ποσό ανά συμμετέχοντα, έστω και τα ποσά όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου. Κάθε μέρος που συμμετέχει στη διαδικασία θα καταβάλλει ξεχωριστό ποσό, ώστε αθροιζόμενες οι αμοιβές αναλόγως των συμμετεχόντων να δίνουν συνολικά μια σχετικώς αξιοπρεπή αμοιβή για τον συντονιστή. Επίσης πολύ σωστά θίγεται το θέμα της αποτυχίας συμφωνίας, για το οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική αμοιβή και πάλι επιμεριζόμενη σε όλους τους συμμετέχοντες.