• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθερία Μιχέλη' | 24 Φεβρουαρίου 2017, 00:22

    Το ύψος της αμοιβής του συντονιστή θα πρέπει να είναι ανάλογο των ωρών απασχόλησής του, με ορισμό ελάχιστου χρόνου απασχόλησης για τον οποίο θα καταβάλλονται τα προτεινόμενα στο σχέδιο ποσά.Επιπλέον η αμοιβή πρέπει να επιμερίζεται και στα δύο μέρη, διότι δεν πρόκειται για δικαστική δαπάνη εις βάρος του ηττηθέντος διαδίκου, αλλά κοινή προσπάθεια των μερών με την υποβοήθηση του συντονιστή , για την ανεύρεση λύσης στο πρόβλημά τους.