• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΥΛΟΣ' | 27 Φεβρουαρίου 2017, 09:44

    Στο σχέδιο δεν υπάρχει καμιά αναφορά όταν ανάμεσα στους πιστωτές είναι και τράπεζες που είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης ( Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Αγροτική Τράπεζα κτλ. ). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε μέριμνα ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν και οι εταιρείες που μέρος των χρεών των επιχειρήσεων βρίσκονται και σε αυτές τις τράπεζες.