• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος' | 27 Φεβρουαρίου 2017, 14:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ορισμός του «εμπειρογνώμονα» είναι αρκετά γενικός και ασαφής χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Ως «Εμπειρογνώμονας» στα πλαίσια του παρόντος νόμου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε επιστήμονας (π.χ. οικονομολόγος) που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις σχετικά με αναδιαρθρώσεις δανεισμού, εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης κτλ. Δεν υπάρχει πιστοποιημένο αντίστοιχο επάγγελμα στην Ελλάδα και δεν θα πρέπει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των επιστημόνων που μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία. Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις οι απαιτήσεις για το σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν απαιτούν εξειδικευμένους «εμπειρογνώμονες» που θα ανεβάσουν σημαντικά το κόστος. Οι επιχειρήσεις και οι πιστωτές μπορούν από μόνες τους να επιλέξουν τους κατάλληλους «εμπειρογνώμονες» καθώς έχουν γνώση της αγοράς ενώ η επιτυχία ή αποτυχία του σχεδίου αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό τους ίδιους.