• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος' | 27 Φεβρουαρίου 2017, 14:33

    Η διαδικασία θα πρέπει να προβλέπει τα κατάλληλα μέτρα για την ταχύτερη και αποδοτικότερη επικοινωνία μεταξύ οφειλέτη – πιστωτών και συντονιστή περιορίζοντας όσο είναι δυνατόν τόσο το κόστος όσο και το χρόνο. Η χρήση ψηφιακών μέσων είναι προς αυτή την κατεύθυνση ενώ θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την διασφάλιση των πληροφοριών κατά την ανταλλαγή αρχείων με προσωπικά δεδομένα.