• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος' | 27 Φεβρουαρίου 2017, 14:59
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη σημασία της αξίας των ακινήτων όταν αυτά δεν μπορούν να πουληθούν / ρευστοποιηθούν στην αξία που υπολογίστηκε. Πολλές φορές έχουμε το ενδεχόμενο να υπολογίζουμε αξίας ακινήτων σε τιμές όπου δεν δύναται να ρευστοποιηθούν. Με βάση την αγορά ακινήτων αυτή τη στιγμή καθώς και την τάση που υπάρχει είναι δύσκολο πολλά από αυτά τα ακίνητα να ρευστοποιηθούν στις αξίες που υπολογίζονται από τους πιστοποιημένους εκτιμητές.