• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Μπαρμπάτσαλος' | 27 Φεβρουαρίου 2017, 14:27

    Η αμοιβή του συντονιστή θα πρέπει τουλάχιστον και αναλογικά να υπολογίζεται με βάση τις εργατοώρες που απαιτούνται τόσο για την μελέτη των στοιχείων όσο και για τη διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας. Επίσης κάθε υπόθεση ενδεχομένως θα έχει τις δικές της συνθήκες και αντίστοιχες ανάγκες. Π.χ. μία υπόθεση θα μπορεί να κλείσει άμεσα με τη συμφωνία των πιστωτών στην πρόταση του οφειλέτη και σε άλλες περιπτώσεις θα χρειαστεί η αντιπρόταση των πιστωτών, τυχόν διορθώσεις επί αυτών, επανυπολογισμός της αξίας των ακινήτων, διορισμός «εμπειρογνώμονα» κτλ όπου θα απαιτηθούν διπλάσιες και τριπλάσιες ώρες εργασίας του συντονιστή.