• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανασία-Ιωάννα Βαντσιούρη (Δικηγόρος)' | 28 Φεβρουαρίου 2017, 15:00

    H ανάθεση της εκδίκασης των υποθέσεων του παρόντος νόμου στα Πολυμελή Πρωτοδικεία οδηγεί στη διάσπαση ταυτόσημων υποθέσεων σε δύο ξεχωριστά καθ’ ύλιν δικαστήρια (Πολυμελή Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία για υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και κατ' επέκταση στη διάσπαση ενός ενιαίου πλαισίου αντιμετώπισης του ζητήματος των κόκκινων δανείων.