• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ' | 28 Φεβρουαρίου 2017, 20:27
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΑΡΘΡΟ 1 Ενώ στην παράγραφο 2 έχει την εννοιολογική σημασία κάθε όρου δεν γίνεται καμία αναφορά στην έννοια του Συντονιστή. Θα πρέπει κατά την γνώμη μας να υπάρχει συγεκριμένη διατύπωση ως εξής: Ως "συντονιστές" της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών στο πλαίσιο του πρόντος νόμου νοούνται αποκλειστικά και μόνο οι διαμεσολαβητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχουμε υποβάλει ως Σύνδεσμος και σχετικό σημείωμα σύμφωνα με το οποίο Ο μηχανισμός αυτός είναι αναγκαίο να λειτουργήσει με το απαραίτητο θεσμικό κύρος που σημαίνει πως συντονιστές της διαδικασίας θα πρέπει να είναι αποκλειστικά διαμεσολαβητές διαπιστευμένοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με βάση το ν. 3898/2010, οι οποίοι δεσμεύονται από τον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας, είναι πιστοποιημένοι για την ικανότητά τους να χειρίζονται διαφορές, γνωρίζουν τεχνικές επικοινωνίας, επίλυσης και προσέγγισης των μερών και έχουν το τεκμήριο της ανεξαρτησίας και ουδετερότητας. Θα ήταν μη ορθό κατά την εκτίμησή μας να επιτραπεί η συμμετοχή και άλλων επαγγελματιών ως συντονιστών κάτι που θα ακύρωνε ουσιαστικά τη χρήση των διαμεσολαβητών σε μια διαδικασία που είναι κατ’ εξοχήν δικής τους αρμοδιότητας.