• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Αγγελόπουλος' | 1 Μαρτίου 2017, 09:12
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στις συμβάσεις των ρυθμίσεων να ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ στις τράπεζες η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ πρακτική της απαίτησης επιπλέον εγγυήσεων, πέραν αυτών που η ίδια η τράπεζα είχε εκτιμήσει ως ικανά να καλύψουν τη δανειοδότηση της επιχείρησης από τα περιουσιακά της στοιχεία αρχικά. Η απαξίωση των τιμών των ακινήτων ή/και των λοιπών παγίων ή/και της εμπορικής αξίας των ίδιων των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, δεν μπορεί να ΜΗΝ αφορά τη μία από τις δύο συμβαλλόμενες στη δανειακή σύμβαση επιχειρήσεις (την τράπεζα). Η αξία των παγίων της επιχείρησης, στο χρόνο, το χώρο και τις οικονομικής συνθήκες που επικρατούσαν κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης πρέπει να περιορίζει το εύρος των απαιτήσεων των τραπεζών. Όπου υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρηματιών που συσσώρευσαν πλούτο ή έζησαν άνω των δυνατοτήτων τους ‘σχηματίζοντας κόκκινα δάνεια’ στις επιχειρήσεις τους, εκεί να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία. Όπου η μεταβολή των συνθηκών της οικονομίας κατέστρεψε ένα επιχειρηματικό πλάνο, δεν πρέπει να εξοντώνεται οικονομικά και εφ’ όρου ζωής ο δανειολήπτης.